Szampon przeciw??upie??owy z Ketokonazolem

Szampon przeciw??upie??owy Pollena Ewa zawiera Ketokonazol. Ketokonazol 2% – hamuje skutecznie biosyntez? ergosterolu, substancji niezb?dnej do budowy b??ony kom??rkowej grzyba, co prowadzi do obumierania tego paso??yta sk??ry. Dzia??a na dermofity, dro??d??aki /m.in. Malassezia furfur/ oraz grzyby dimorficzne. Stosowanie szamponu to wysoka skuteczno??? w oczyszczaniu sk??ry g??owy z ??upie??em oraz zapobieganie nawrotom.

Szampon skutecznie usuwa ??upie?? i zapobiega jego nawrotom. Stosuje si? w zwalczaniu grzybic oraz do piel?gnacji sk??ry g??owy. ?agodnie myje w??osy sprawiaj?c, ??e staj? si? one zdrowe i l??ni?ce. Zalecenia: stany z??uszczenia o silnym przebiegu, o r????nych przyczynach powstawania, ??uszczyca.

hastagi na stronie:

#szampon z ketokonazolem #ketokonazol szampon #szampony z ketokonazolem #szampon ketokonazol

Related posts

Top