Fryzjer na wiosn?

Je??li nosisz d??ugie w??osy, nie zapominaj, ??e czasami dobrze jest je nieco skr??ci?. Nawet jeden centymetr mo??e da? im wiele, poniewa?? pozb?dziesz si? zniszczonych ko??c??wek a w??osy b?d? zdrowsze.

Dlatego, nie zapomnij na wiosn? wybra? si? do fryzjera. Ty poczujesz si? lepiej a Twoje w??osy b?d? zdrowsze.

Top